គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

EPUB ទៅអេសជីជី

បំលែង EPUB ទៅអិន។ ស៊ី។ អេស។ អិនឥតគិតថ្លៃ

%


របៀបបំលែង EPUB ទៅអិន។ ស៊ី។ អេស

  1. ដើម្បីបំលែង EPUB ទៅ SVG អូសនិងទម្លាក់ឬចុចលើកន្លែងផ្ទុកឯកសាររបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឯកសារឡើង

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងបំលែង EPUB របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅជាឯកសារ SVG

  4. បន្ទាប់មកអ្នកចុចលើតំណទាញយកទៅឯកសារដើម្បីរក្សាទុក SVG ទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

epub

វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

4.5/5 - 2 ការបោះឆ្នោត


29,522 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!